Om Trondheim Senior-kor

Trondheim Senior kor ble stiftet i 1968 (med navnet Trondheim Pensjonist kor). Vi er et blanda-kor med over 60 medlemmer. Nedre aldersgrense for opptak i koret er 60 år. Vi holder til og øver i Festsalen i Pensjonistenes eget hus i Trondheim, – Hornmanns gården. Vår inspirerende og dyktige dirigent er Hilde Kristin Bøgh, fast pianist er Bjørn Willadsen og vårt repertoar er mangfoldig og fengende.

I vår formålsparagraf står det at koret skal fremme:

  • Korsang blant seniorer.
  • Sangglede, livsglede og helse.
  • Videreutvikling av medlemmenes kunnskaper og ferdigheter i sang og musikk.
  • Sosialkontakt, tilhørighet og samarbeid.

Koret prioriterer å synge ved tilstelninger for eldre og i helse og velferdssentre, men deltar også i ulike prosjekt med andre kor.

De fleste sangerne i koret har sunget i andre kor tidligere.

Koret mottar årlig støtte fra Trondheim kommune. Noe som gjør det mulig å ha en fast pianist tilknyttet koret, samt leie inn musikere etter behov på våre konserter og arrangementer. Det betyr mye for koret at vi har fått og får denne muligheten.

Koret mottar i 2021 støtte fra Sparebank 1 – samfunnsnytt. Etter en lang koronaperiode brukes disse midlene til en «Ny start» for Trondheim seniorkor.